jump to navigation

1. Jarduera/1ª actividad: Webquest baten analisia/Análisis de una webquest enero 16, 2008

Posted by Ana Basterra Cossío in 1. saioa/1ª sesión.
Tags: , ,
add a comment

Orain webquest bat aztertuko duzu. Jarraian agertzen diren webquest bat aukeratu eta aztertzen  hasi. Astiro egin , gero galdera hauei erantzun behar izango dituzu eta.

Gudaren umeak

Arteta planetako bisitariak

– Webquestaren ekarpenak ikasgelako lanean (alde onak eta alde txarrak)

– Webquestak eta konpetentziak

Hau egiteko txantiloiak ematen dizkizugu

webquest-analisatzeko-txantiloiak.doc

Webquestak eta konpetentziak atala hobeto ulertzeko agiri hauek ematen dizkizugu:

* konpetentziaren-definizioa.ppt

* oinarrizko-konpetentziak.ppt

* LOE eta Euskal Curriculuma

 Txantiloia e-mailez bidali

Nora idatzi: b08bigarrengh@berritzeguneak.net , b08bigarrenzt@berritzeguneak.net

Epea: Urtarrilaren 31-an eginda

Gehiago jakiteko:

* webquesta-klasean.ppt

Ahora vas a analizar una webqquest. Elige una webquest de las que te presentamos a continuación.

Los niños de la guerra

Los visitantes del planeta Arteta

Analizala despacio ya que después vas a contestar a los siguientes ítems:

– Aportaciones de la webquest al trabajo en clase. Ventajas e inconvenientes.

– La webquest y las competencias.

Te damos las plantillas para que puedas responder

plantillas-analisis-de-webquest.doc

Para el apartado La Webquest y las competencias te damos los siguientes documentos:

definicion-competencia.ppt

* competencias-basicas.ppt

* La LOE y el Currículo Vasco

Envía la plantilla por e-mail

Dónde envíar: b08bigarrengh@berritzeguneak.net, b08bigarrenzt@berritzeguneak.net

Plazo: 31 de enero, último día

Para saber más:

la-webquest-en-clase.ppt

Anuncios

2.jarduera/2ª actividad: PHPWEBQUEST-ean alta eman/Date de alta en PHPWEBQUEST enero 16, 2008

Posted by Ana Basterra Cossío in 1. saioa/1ª sesión.
Tags: ,
2 comments

PHPWEBQUEST-en alta emateko hurrengo dokumentua irakurri

phpwebquest-en-alta-emateko.ppt

Epea: Urtarrilaren 31-an eginda

Para darte de alta en PHPWEBQUEST lee el siguiente archivo.

dar-de-alta-en-phpwebquest.ppt

Plazo: 31 de enero, último día